thentlidlomsvi

โครงสร้างการบริหาร

เม.ย. 26 2565

PSY3

คณะผู้บริหาร

ก.พ. 14 2565
s2

สมาชิกสภา

ก.พ. 14 2565
D1
D2
D3
D4

หัวหน้าส่วนราชการ

พ.ค. 05 2565

หวหนาสวนใหม1 Page 1

หวหนาสวนใหม1 Page 2

 

 

 

 

 

 

สำนักปลัด

พ.ค. 05 2565

สำนกปลดใหม Page 1

สำนกปลดใหม Page 2

สำนกปลดใหม Page 3

สำนกปลดใหม Page 4

สำนกปลดใหม Page 5

สำนกปลดใหม Page 5.2

สำนกปลดใหม Page 7

สำนกปลดใหม Page 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

เข้าสู่ระบบ