ประชาสัมพันธ์ การสำรวจและจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย ครั้งที่ ๗

ส.ค. 01 2565

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจและจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย ครั้งที่ ๗ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วย ท่านนายกดอกรัก ฟักสุวรรณ นายก อบต.หนองเพรางาย และท่านรองเชิดชัย แสงศรี รองนายก อบต.หนองเพรางาย ได้สั่งการให้ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองเพรางาย ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย ครั้งที่ ๗ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ บริเวณถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย (ลาดปลาดุก) และถนนไทรน้อย - ต้นเชือก เพื่อดำเนินการตามนโยบายจังหวัดนนทบุรี

เข้าสู่ระบบ