โครงสร้างการบริหาร

เม.ย. 26 2565

PSY3

คณะผู้บริหาร

ก.พ. 14 2565
s2

สมาชิกสภา

ก.พ. 14 2565
D1
D2
D3
D4

หัวหน้าส่วนราชการ

ก.ค. 11 2565

 หวหนาสวน123 Page 1

หวหนาสวน123 Page 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักปลัด

ก.ค. 11 2565

สำนกปลด111 Page 1

สำนกปลด111 Page 2

สำนกปลด111 Page 3

สำนกปลด111 Page 4

สำนกปลด111 Page 5

สำนกปลด111 Page 6

สำนกปลด111 Page 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

เข้าสู่ระบบ