thentlidlomsvi
ที่ทำการ อบต.หนองเพรางาย

ที่ทำการ อบต.หนองเพรางาย

ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์  :...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ประจำโรงเรียนวัดเพรางาย

mayornpn

กิจกรรม

 • ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

  ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

  วันพุธ, 08 มกราคม 2563 16:14
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์พนักงานจ้างทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์พนักงานจ้างทั่วไป

  วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 10:59
 • ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

  วันพุธ, 25 กันยายน 2562 11:09
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจ

  วันอังคาร, 17 กันยายน 2562 13:09
 • ประกาศกำหนดยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562

  ประกาศกำหนดยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562

  วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561 11:09

เข้าสู่ระบบ