thentlidlomsvi
ที่ทำการ อบต.หนองเพรางาย

ที่ทำการ อบต.หนองเพรางาย

ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์  :...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ประจำโรงเรียนวัดเพรางาย

กิจกรรม

 • ภาพกิจกรรมการประชุมการแก้ไขปัญหาหอถังประปา หมู่ที่ 5

  ภาพกิจกรรมการประชุมการแก้ไขปัญหาหอถังประปา หมู่ที่ 5

  วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 13:56
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก และสมาชิก อบต.หนองเพรางาย

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก และสมาชิก อบต.หนองเพรางาย

  วันพุธ, 06 ตุลาคม 2564 14:06
 • ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก อบต.หนองเพรางาย

  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก อบต.หนองเพรางาย

  วันพุธ, 06 ตุลาคม 2564 14:04
 • ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.หนองเพรางาย

  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.หนองเพรางาย

  วันพุธ, 06 ตุลาคม 2564 13:59
 • ประกาศปิดสถานที่สำนักงาน อบต.หนองเพรางาย เป็นการชั่วคราว

  ประกาศปิดสถานที่สำนักงาน อบต.หนองเพรางาย เป็นการชั่วคราว

  วันพุธ, 01 กันยายน 2564 09:54

เข้าสู่ระบบ