thentlidlomsvi
ที่ทำการ อบต.หนองเพรางาย

ที่ทำการ อบต.หนองเพรางาย

ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์  :...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ประจำโรงเรียนวัดเพรางาย

mayornpn

กิจกรรม

 • ประกาศปิดสถานที่สำนักงาน อบต.หนองเพรางาย เป็นการชั่วคราว

  ประกาศปิดสถานที่สำนักงาน อบต.หนองเพรางาย เป็นการชั่วคราว

  วันพุธ, 01 กันยายน 2564 09:54
 • ประชาสัมพันธ์การรับเงินเยียวยา

  ประชาสัมพันธ์การรับเงินเยียวยา "เราชนะ" 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน ตามนโยบายรัฐบาล

  วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564 11:26
 • ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

  ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

  วันอังคาร, 01 กันยายน 2563 09:36
 • ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563 13:56
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563 14:11

เข้าสู่ระบบ